synedrio icoldsynedrio icold

Organizing Committee

George Dounias (CHAIRMAN)
Christos Dimou
Evangelos Rabias
Evangelos Mamagakis
Georgia Kastranta
Giulia Bartolozzi
Lisa Bensasson
Serafeina Lazaridou
Chara – Rea Papachatzaki
Panagiotis Papanikolaou
Sofia Siachou
Vassilios Soulis